Po?etna
   O nama
   Nekretnine
   Poslovni prostori
   Poslovni centar Bakin
   Info za kupnju nekretnina
   Kako do nas
   KontaktPoslovni centar Bakin
Poslovni centar Bakin iako je tek odnedavno otvorio vrata posjetiteljima postao je omiljeno okupljali?te karlova?ana.
U prizemlju prizemlju posluje vrlo lijepo ure?eni kafi? "Palma", turisti?ka agencija Star Turist, prodajno mjesto Allianz osiguranja, super market Bille, a na drugom katu je moderno ure?eni restoran Kristal.

Restoran Kristal

Restoran se sastoji od dvije cjeline: à la Cart restorana i polivalentne dvorane koju prema Va?im ?eljama pretvaramo u multimedijalnu kongresnu dvoranu, salu za vjen?anje, manje dvorane za proslavu kr?tenja, prvih pri?esti, frmi, ro?endana, godi?njica, diplomskih ve?eri. Kapacitet restoran je do 400 sjede?ih mjesta. Vi?e imformacija mo?ete dobiti na www.restoran-kristal.com.

Caffe bar "Palma"

Ugodni ambijent kafi?a pru?iti ?e vam odmor i okrijepu nakon kupovine ili posjeta turisti?koj agenciji. U sklopu kafi?a je i restoran gdje mo?ete naru?iti veliki izbor doma?ih i internacionalnih jela.

Turisti?ka agencija Star Turist

Turisti?ka agencija Star Turist je nova karlova?ka agencija koja je po?ela s radom 01.01.2006.godine. U ponudi imaju vi?e od 12000 smje?tajnih jedinica u Hrvatskoj, preko 200 hotela, svjetionike, luksuzne vile na otoku Rabu...
No, najbolje je da posjetite njihovu web stranicu na adresi www.starturist.hr i pogledate kompletnu ponudu.

Allianz osiguranje

O ponudi Allianz osiguranja ne treba puno govoriti, jer su jedan od vode?ih svjetskih osiguravatelja, no va?no je napomenuti da je ovo prvo prodajno mjesto Allianza u Karlovcu, gdje ?ete mo?i odabrati neke od njihovih usluga od ?ivotong osiguranja, putnog osiguranja (vrlo va?no za sve koji putuju izvan Hrvatske), automobilskog...

Billa

Nakon Bille na Grabriku, Karlovac je dobio jo? jedan super market Bille i na Baniji - posjetite ih i uvjerite se u ?irok asortiman njihovih proizvoda i povoljne cijene.

There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.
Copyright ? Bakin d.o.o. 2005.